Kontakt

Formand : Malte Bolvig

maltebolvig@gmail.com

Næstformand : Mads Witt Poulsen

madswittpoulsen@live.dk

Kasserer & Turneringsleder : Viggo Pedersen

viggopedersen@mvb.net

All round: Karen Ashton Hansen

karenashton@mail.tele.dk

1. Suppleant: Anders Stigaard

andersstigaard@gmail.com